Geriatrie je samostatný lékařský obor interdisciplinárního charakteru, který plní nejen specifické úkoly léčebně preventivní, ale také integrační a metodické při vytváření uceleného systému zdravotních a zdravotně sociálních služeb pro seniory. Tato role je umožněna zvláště propojením geriatrie jako klinické gerontologie s gerontologií experimentální a sociální.

České gerontologické a
geriatrické společnosti
byla dne 5. 11. 2015 zvolena
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Předsedkyně ČGGS

Kalendář akcí
XIX. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN
8. 3. 2017 XVIII. Brněnský geriatrický den
organizátor a garant akce
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.

Ve dnech 20. a 21. října 2016 se v hotelu Černigov koná ve dnech 22. gerontologický kongres v Hradci Králové na téma: Specifika péče o geriatrické pacienty u vybraných onemocnění ( akutní i následná péče)
22. gerontologický kongres v Hradci Králové 2016

Pražské gerontologické dny
Ve dnech 22.-23. září 2016, se konají Pražské gerontologické dny

ČGGS ČLS JEP
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
ředitelka Gerontologického centra v Praze
Šimůnkova 1600
Praha
e-mail