Geriatrie je samostatný lékařský obor interdisciplinárního charakteru, který plní nejen specifické úkoly léčebně preventivní, ale také integrační a metodické při vytváření uceleného systému zdravotních a zdravotně sociálních služeb pro seniory. Tato role je umožněna zvláště propojením geriatrie jako klinické gerontologie s gerontologií experimentální a sociální.

České gerontologické a
geriatrické společnosti
byla dne 5. 11. 2015 zvolena
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Předsedkyně ČGGS

Kalendář akcí
Pražské gerontologické dny
Ve dnech 22.-23. září 2016, se konají Pražské gerontologické dny

XXI. Zlínský geriatrický den, který se uskuteční 2. září 2016 v Academia centrum UTB ve Zlíně.
XXI. Zlínský geriatrický den

Pracovní den ČGGS, Opava
12. 5. 2016
Pracovní den ČGGS, Opava
Téma: Geriatrický pacient v akutní péči

ČGGS ČLS JEP
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
ředitelka Gerontologického centra v Praze
Šimůnkova 1600
Praha
e-mail