Geriatrie je samostatný lékařský obor interdisciplinárního charakteru, který plní nejen specifické úkoly léčebně preventivní, ale také integrační a metodické při vytváření uceleného systému zdravotních a zdravotně sociálních služeb pro seniory. Tato role je umožněna zvláště propojením geriatrie jako klinické gerontologie s gerontologií experimentální a sociální.

České gerontologické a
geriatrické společnosti
byla dne 5. 11. 2015 zvolena Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Předsedkyně ČGGS

Kalendář akcí
Pracovní den ČGGS, Opava
12. 5. 2016
Pracovní den ČGGS, Opava
Téma: Geriatrický pacient v akutní péči

8. 4. 2016
XXV. Jarní setkání Loket 2016
9. Postgraduální kurz společnosti pro gastrointestinální onkologii
Loket nad Ohří
XXV. Jarní setkání Loket 2016

XVIII. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN
30. 3. 2016 XVIII. Brněnský geriatrický den
organizátor a garant akce
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.

ČGGS ČLS JEP
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
ředitelka Gerontologického centra v Praze
Šimůnkova 1600
Praha
e-mail