Naše společnost » Přihláška do ČGGS - Formulář přihlášky

Přihláška
řádného člena České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Přihláška řádného člen ČLS JEP

Přihláška právnické osoby

Do každé odborné společnosti – spolku lékařů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku!
Přihlášku do společnosti – spolku lékařů doručte na adresu:
Členská evidence ČLS JEP
Sokolská 31
Praha 2
120 26
tel.02-2426 6216, fax 02-2426 6212
e-mail: cle@cls.cz


ČGGS ČLS JEP
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
ředitelka Gerontologického centra v Praze
Šimůnkova 1600
Praha
e-mail